Paradigma conștiinței

PARADIGMA CONȘTIINȚEI 2021

PARADIGMA CONȘTIINȚEI 2021

Simpozionul Științific Național

„Paradigma conștiinței – abordări multi și interdisciplinare” – 2021 Stimate Doamne  și  Stimați Domni, Vă invităm să participați la Simpozionul Științific Național Paradigma conștiinței – abordări multi și interdisciplinare, Ediția a III-a: Conștiința și provocările societății actuale, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași, în colaborare cu: Facultatea…

Get new content delivered directly to your inbox.