Ediția 2020

Program ediția 2020

Vă invităm să participați la Simpozionul Paradigma conșțiinței abordări multi și interdisciplinare, Ediția a II-a: Conștiința la confluența dintre științe,organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași.

Complexitatea lumii actuale și multitudinea crizelor în cascadă cu care aceasta se confruntă demonstrează ineficiența soluțiilor punctuale sau parțiale generate de viziunea materialist reducționistă a naturii umane și a naturii realității. Personalități marcante din toate domeniile științei susțin, cu argumente care nu mai pot fi ignorate, necesitatea unei schimbări radicale la nivelul conștiinței umane. Suntem în miezul unei crize sistemice și este imperativă schimbarea radicală a modului în care înțelegem și interpretăm propria noastră natură, dar și natura realității. Conștiința umană este decisivă în acest sens.

Evoluția omului, ca individ și ca specie, nu s-a realizat doar în virtutea căutării și obținerii securității și confortului material. Natura umană este caracterizată, poate într-o măsură chiar mai mare, de nevoia de semnificație și sens, de valori care trec dincolo de conjecturile și constrângerile biologice și social-istorice.  

Simpozionul la care vă invităm să participați își propune o radiografiere lucidă a stadiului actual al cercetării conștiinței și al direcțiilor sale viitoare de dezvoltare pornind de la argumente științifice, dar renunțând la prejudecăți și dogme. Unde a ajuns cercetarea conștiinței în prezent și ce perspectivă/perspective avem în abordarea acestui subiect cu implicații profunde pentru viața ființelor umane și non-umane? Este capabil materialismul reducționist să ofere răspunsuri credibile privind natura conștiinței? Sau a realității? Este posibilă o transformare profundă a conștiinței individuale care să se reflecte în conștiința colectivă? Există mijloace pentru facilitarea acestei schimbări?

Ca repere orientative pentru temele care pot fi abordate în cadrul acestui simpozion vă propunem următoarele, cu precizarea că ele nu au un caracter exclusiv:

  • Conștiință și potențial uman;
  • Conștiință individuală și conștiință colectivă;
  • Conștiință umană și conștiință animală;
  • Creier, minte, conștiință;
  • Conștiință și conștiență;
  • Conștiință și viață socială.