Ediția 2019

Program ediția 2019

Problema conștiinței este una din provocările majore ale științei contemporane. Niciuna dintre teoriile elaborate în cadrul paradigmei clasice a conștiinței nu explică satisfăcător modul în care experiențele subiective interne rezultă din procesele fizice din creier. Abordările tradiționale fie au interpretat conștiința drept un epifenomen al creierului, fie au sușținut că, din moment ce nu poate fi găsită o explicație conformă paradigmei newtonian-carteziene, investigarea acestei probleme este irelevantă.

În paralel cu perspectiva științei mainstream, tot mai mulți cercetători din varii discipline investighează date, concepte și fenomene care conduc spre o nouă paradigmă a conștiinței. Din punctul lor de vedere, a abandona investigarea unui fenomen doar pentru că el nu poate fi explicat satisfăcător în cadrele paradigmei actuale contravine scopului și menirii stiinței. Soluția, în acest caz, este schimbarea paradigmei. Datele care o susțin sunt tot mai multe și provin dintr-o arie tot mai largă și diversă de domenii: neuroștiință, psihologie, filosofie, psihiatrie, antropologie, biologie, mecanică cuantică etc. Ele conturează o paradigmă care evidențiază clar inconsistența materialismului reducționist. Obiectivul acestei manifestări este acela de a realiza o dezbatere multi și interdisciplinară a problematicii conștiinței, o analiză critică a stadiului actual al cercetărilor și, nu în ultimul rând, o abordare lipsită de dogmatism a teoriilor și abordărilor explicative alternative.
• Natura conștiinței și natura realității
• Constiința primară, conștiința animală și conștiința umană
• Abordări clasice și alternative ale naturii conștiinței
• Paradigma conștiinței și implicații sociale
• Neuroștiința și conștiința
• Neuroștiința și recuperarea spiritualității
• Psihopatologia conștiinței și crizele psiho-spirituale