Simpozionul Științific Național

„Paradigma conștiinței – abordări multi și interdisciplinare” – 2021

Stimate Doamne  și  Stimați Domni,

Vă invităm să participați la Simpozionul Științific Național

Paradigma conștiinței – abordări multi și interdisciplinare, Ediția a III-a: Conștiința și provocările societății actuale, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași, în colaborare cu:

 • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, „Universitatea Alexandru Ioan Cuza” Iași,
 • Școala Doctorală – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București,
 • Departamentul de Filosofie și Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, „Universitatea Alexandru Ioan Cuza” Iași,
 • Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov,
 • Muzeul Național al Literaturii Române Iași,
 • Societatea Română de Analiză Jungiană, București,
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania Brașov,
 • Departamentul de Psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu,
 • Centrul de Consiliere, Orientare în Carieră și Incluziune Socială – CC TUIASI, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași,
 • Inspectoratul Școlar Județean Iași,
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”, „Universitatea Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Comunitatea științifică avertizează asupra faptului că multitudinea crizelor actuale și a intricațiilor acestora, precum și complexitatea lumii în care trăim, fac imposibilă soluționarea punctuală și locală a provocărilor actuale (schimbări climatice, inegalități sociale, calitatea vieții și probleme de sănătate mentală, criza valorilor morale). Soluțiile paliative, care au tratat simptomele acestor crize, și-au demonstrat deja ineficiența. Se impun abordări sustenabile care pot fi obținute doar prin modificarea cauzelor care au generat aceste crize sistemice. Instituțiile academice de prestigiu fac din investigarea riscurilor existențiale (naturale și antropogenice) o prioritate în cercetare. Universitatea Harvard a înființat, în acest scop, Centrul pentru studierea riscului existențial, al cărui obiectiv îl reprezintă investigarea și medierea interdisciplinară a riscurilor care pot conduce la colapsul civilizației sau chiar la extincția umană.

În literatura de specialitate, psihologică, filosofică, antropologică, sociologică și nu numai, revine tot mai des afirmația că societatea actuală este structural disfuncțională. Ultimele decenii conferă acestei critici o gravitate aparte. Ceea ce o fundamentează este caracterul urgenței. Mecanismul psihologic al negării, care stă la baza crizei globale actuale, își pierde rapid eficiența în fața unor evidențe factuale: deteriorarea fără precedent și, conform unor specialiști, iremediabilă a mediului de viață al omului și al celorlalte specii; o polarizare economică și socială tot mai agresivă și incompatibilă cu democrația; o extindere și o acutizare, metodic subevaluate, ale problemelor de sănătate mentală cu care se confruntă indivizii și comunitățile.

Ceea ce se impune este o modificare radicală a paradigmei conștiinței, a modului în care sunt înțelese și interpretate natura realității și natura umană, valorile, principiile și normele care stau la baza relației dintre om și natură, dintre indivizi și mediul lor social, dintre societăți și culturi. Știința occidentală nu a ajuns încă la o interpretare consensuală a originii conștiinței. Cu toate acestea, teza conform căreia conștiința reprezintă doar un epifenomen al funcționării creierului este tot mai contestată în temeiul cercetăriilor realizate în domenii de vârf precum neurobiologia, neuropsihologia, fizica cuantică etc. Aceste cercetări fundamentează necesitatea regândirii și reinterpretării raportului creier-minte-conștiință dintr-o perspectivă mai amplă, multi și interdisciplinară.

Simpozionul la care vă invităm să participați își propune o analiză, multi și interdisciplinară, a modului în care o reinterpretare a naturii conștiinței, în general, și a raportului creier-minte-conștiință, în special, poate constitui baza unui demers reconstructiv al civilizației umane, al valorilor perene care îi pot asigura devenirea.

Ca repere orientative pentru temele care pot fi abordate în cadrul acestui simpozion vă propunem următoarele, cu precizarea că ele nu au un caracter exclusiv:

 • Conștiința și riscurile existențiale;
 • Conștiința și sănătatea mentală;
 • Conștiința și „maladiile civilizației”;
 • Conștiință și anomie socială;
 • Conștiință socială și conștiința sensului vieții;
 • Conștiință și identificare relațională;
 • Conștiință și educație;
 • Conștiință și psihoterapie;
 • Conștiință și urgențe spirituale;
 • Conștiință și perspective filosofice;
 • Conștiință primară și conștiință animală.

Simpozionul va avea loc în perioada  9-10 decembrie 2021, pe platforma ZOOM.

  Așteptăm titlurile și rezumatele comunicărilor până la data de 25 noiembrie 2021 la următoarea adresă electronică: Fișă înscriere Simpozionul „Paradigma conștiinței – abordări multi și interdisciplinare”, Ediția a III-a.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail:  Aurora Hrițuleac (aurora.hrituleac.ices@gmail.com), Mai multe detalii la telefon: 0723 271 605 – Liviu-Adrian Măgurianu sau 0741 244 763 – Cristina Maria Bostan.

Precizăm că textele comunicărilor susținute vor fi propuse pentru publicare într-un volum acreditat academic.

Cu cele mai bune gânduri,

Dr. Aurora Hrițuleac

Dr. Liviu-Adrian Măgurianu

Dr. Cristina Maria Bostan